High-pressure high-temperature synthesis of NdRe2
Science Highlights - GSE
April 16, 2024

High-pressure high-temperature synthesis of NdRe2

Hussein Z, Kazemiasl N, Hussaini K, Vaquero L, Barkova O, Drozd V, Chariton S, Prakapenka V and Chuvashova I (2024), High-pressure high-temperature synthesis of NdRe2. Front. Chem. 12:1259032. doi: 10.3389/fchem.2024.1259032